Souscrire à Syndication

Horaires et calendrier - School timetable and calendar - Ora fianarana sy alimanaka

En lien ci-dessous :
- calendrier scolaire 2018/2019

En lien ci-dessous les horaires de l'école
- les horaires de l'école B

School timetable and calendar
See link above to the 2018/2019 School Calendar, and hours of the first day of school.


Ora fianarana sy alimanaka
Mitohy amin’ny atsy ambany.
Ny alimanakan’ny taom – pianarana 2018 – 2019